LT EN

Goals

Sėkmingai taikant mokslininkų žinias ir patirtį vykdyti mokslinius taikomuosius tyrimus, kurie leistų Lietuvos verslo visuomenei efektyviai spręsti kasdienes verslo problemas.

History
Vision